Werkwijze

Team Bewind

Maak kennis met onze werkwijze

Bent u op zoek naar een bewindvoerder? Wij helpen u graag verder.

Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij binnen twee werkdagen
contact met je op. Het kan zijn dat je jezelf hebt aangemeld, maar je kan ook door
een familielid of een betrokken hulpverlener aangemeld zijn.
Vervolgens plannen wij samen een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek in,
die meestal binnen vijf werkdagen plaatsvindt. Het gesprek voeren wij graag in een
voor jouw vertrouwde omgeving. Dit kan bij jou thuis zijn, maar ook bij de betrokken
hulpverlener op locatie.
 
Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken wij jouw situatie. Iedere situatie is
anders en heeft daarom een andere aanpak nodig. Wij kijken samen welke aanpak
het beste bij jouw situatie past. Daarnaast leggen wij uit wat beschermingsbewind
precies inhoudt, informeren wij je over het verdere proces en wat wij van elkaar
kunnen verwachten.
Aan het einde van het intakegesprek vullen wij samen het verzoek tot
onderbewindstelling in. Het bewind kunnen wij aanvragen op grond van lichamelijke
en/of psychische problemen of op grond van problematische schulden. Dit verzoek
sturen wij naar de rechtbank zodat de rechter deze kan beoordelen. Dit proces duurt
ongeveer zes tot acht weken. Het kan zijn dat de rechter jou nog wat vragen wil
stellen en ons uitnodigt voor een zitting. Voordat de zitting plaatsvindt, nemen wij contact met jou op om de zitting voor te bereiden en mogelijke vragen van jou te
beantwoorden.
 
Nadat de zitting is geweest, wachten wij op bericht van de rechtbank. Dit bericht
wordt een beschikking genoemd en hierin staat dat wij officieel zijn benoemd tot jouw
bewindvoerder. Ook staat in de beschikking de grond van het bewind en of het
bewind voor bepaalde of onbepaalde tijd is. Op het moment dat wij de beschikking
hebben ontvangen zijn wij officieel jouw bewindvoerder en gaan wij direct voor jou
aan de slag
Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen, gaan wij direct voor jou
aan de slag. Wij zullen als eerst twee bankrekeningen aanvragen bij de ABN Amro,
ook wel de beheer- en leefgeldrekening genoemd. De beheerrekening is de rekening
die wij beheren. Hierop zullen al jouw inkomsten gestort worden en uitgaven van
betaald worden. Er is geen pinpas van de beheerrekening. Vanuit de beheerrekening
maken wij iedere week geld over naar jouw leefgeldrekening. Met deze
leefgeldrekening heb je toegang tot internetbankieren met de ABN Amro app.
 
Het is belangrijk dat wij inzicht krijgen in jouw financiën door alle inkomsten, uitgaven
en indien aanwezige schulden in kaart te brengen. Dit doen wij aan de hand van jouw
financiële administratie.
 
Alle instanties die bij jou betrokken zijn zullen wij op de hoogte brengen van het
bewind. Denk hierbij aan de bank, de belastingdienst, debiteuren (instanties waar jij
geld van krijgt), crediteuren (instanties waar jij geld aan moet betalen) en
schuldeisers. Wij vragen om alle correspondentie via ons te laten lopen zodat jij geen
post en e-mails ontvangt van bedrijven over jouw financiën. Geen zorgen, jouw
verjaardagskaarten komen gewoon bij jou thuis op de deurmat en niet bij ons!
 
Wij werken met het programma OnView. Jij krijgt van ons persoonlijke inloggegevens
zodat jij op ieder moment jouw financiën kan inzien.
Nadat wij meer inzicht hebben in jouw financiën en een budgetplan hebben gemaakt,
kunnen wij verder gaan met ons plan van aanpak en passen wij deze waar nodig is
aan. Iedere situatie is anders en vereist daarom een andere aanpak.
 
Het budgetplan gebruiken wij om te beoordelen of alle inkomsten en uitgaven
kloppen. Kloppen deze niet, dan gaan wij deze direct aanpassen. Welke taken wij
nog meer uitvoeren lees je hier. Het budgetplan zullen wij binnen drie maanden na
aanvang van het bewind bij jouw thuis bespreken.
 
Wij willen niet dat jij langer onder bewind staat dan nodig. Daarom zullen wij jou,
wanneer je daar klaar voor bent, zoveel mogelijk meenemen in het proces. Dit om
ervoor te zorgen dat jij je financiën in de toekomst weer zelf kan onderhouden en jij
ons nooit meer nodig zal hebben!
 
Wanneer het bewind is aangevraagd op grond van problematische schulden zijn er
drie manieren waarop wij de schulden kunnen aanpakken:
 
1. De problematische schulden zijn op te lossen d.m.v. betalingsregelingen. Bij deze aanpak heb je voldoende ruimte in het budgetplan om betalingsregelingen met de schuldeisers af te spreken. Wij houden altijd jouw beslagvrije voet in de gaten. Je beslagvrije voet is het deel van je inkomen waarop schuldeisers geen recht hebben.
 
2. De problematische schulden zijn op te lossen d.m.v. een
schuldsanering. Wij maken van deze aanpak gebruik wanneer de
Problematische schulden niet meer op te lossen zijn door het treffen van
betalingsregelingen omdat hier niet voldoende ruimte voor is in de begroting.
Wij gaan jou dan aanmelden bij de schuldhulpverlener in jouw gemeente en
volgen het traject naar de gemeentelijke schuldhulpverlening, bekend als de
minnelijke schuldsanering (MSNP). Meer informatie over de MSNP vind je
hier. Wanneer het minnelijke traject niet is geslaagd, gaan wij jou
aanmelden voor de wettelijke schuldhulpverlening (WSNP). Meer informatie
over de WSNP vind je hier. De problematische schulden kunnen op dit moment niet worden opgelost.
 
3. Het kan voorkomen dat wij jou nog niet kunnen aanmelden voor
de schuldhulpverlening omdat jij nog niet voldoet aan de eisen om toegelaten
te worden. In deze periode zorgen wij ervoor dat er geen nieuwe schulden
ontstaan. Wanneer je voldoet aan de eisen zullen we jou alsnog aanmelden
voor de schuldhulpverlening.
 
Het beschermingsbewind kan om verschillende redenen beëindigd worden;
de periode waarvoor het bewind is ingesteld is afgelopen, je onder curatele komt te
staan, bij overlijden, beëindiging door de kantonrechter of op eigen verzoek.
 
Wanneer je er nog niet helemaal klaar voor bent om de financiën weer zelf te gaan
doen, gaan wij jou daarin begeleiden met een afbouwperiode van ongeveer zes
maanden. Binnen deze zes maanden zal het bewind onder begeleiding afgebouwd
worden en jouw handige tips en tools worden aangeboden.
 
Nadat het bewind is beëindigd, houden wij nog een jaar contact om te vragen hoe
het gaat en of er eventueel nog hulp nodig is.

Kennis maken

Wilt u eerst kennis maken voordat u een traject start bij ons? Laten we kennis maken

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden bij ons kantoor? U bent van harte welkom. We helpen u graag.

Werkwijze

Wij hebben onze werkwijze ingedeeld 4 fases. Lees hier meer over onze werkwijze.

Snel menu

Allright Reserved - Team Bewind